Obsługa klienta (Pn–Pt: 8–18): +48 (0) 22 39 70 976

 

Polityka Prywatności sklepu Tirendo.pl

 

Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.tirendo.pl jest spółka Tirendo Holding GmbH ("Tirendo") z siedzibą w: Pappelallee 78/79 10437 Berlin. Tirendo dokłada najwyższej staranności do ochrony danych osobowych swoich klientów. Przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do korzystania z oferty handlowej Tirendo. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie klientów, kiedy przy korzystaniu z oferty Tirendo są gromadzone, przetwarzane oraz w jaki sposób są wykorzystywane dane osobowe. Tirendo podjęło wszelkie techniczne oraz organizacyjne starania, mające na celu zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Tirendo zastosowało środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności szyfrowany protokół HTTPS na czas zakładania przez klienta konta na stronie www.tirendo.pl (zwanej również "Sklepem Internetowym") oraz w trakcie składania zamówienia.
Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu Internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie Internetowym.
W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego.
Oferty Tirendo podlegają surowym regulacjom europejskiego i polskiego prawa, w szczególności ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

1. Dane osobowe

Danymi osobowymi są informacje pozwalające na ustalenie tożsamości danej osoby fizycznej. Obejmują one m.in. nazwisko i dane adresowe. Pojęciem tym nie są objęte informacje, których nie można lub można jedynie przy niewspółmiernych nakładach powiązać z konkretnymi osobami.

2. Wykorzystywanie danych osobowych

Każdy może korzystać z usług świadczonych na stronie internetowej www.tirendo.pl i uzyskać dostępne tam informacje bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Osoby odwiedzające Sklep Internetowy pozostają, co do zasady, anonimowe, a informacje przekazywane przez przeglądarkę podczas każdej wizyty, takie jak data, czas trwania wizyty czy nazwa dostawcy internetu wykorzystywane są bez przyporządkowywania ich konkretnej osobie, chyba że klient zaloguje się w Sklepie Internetowym przy pomocy nazwy użytkownika i hasła.

Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, np. dokonując zamówienia, zamawiając newsletter lub korzystając z podobnych usług. Dane osobowe mogą obejmować:
imię i nazwisko
adres
adres poczty elektronicznej
numer telefonu
numer konta bankowego, nazwa użytkownika PayPal lub dane karty kredytowej
NIP

Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu zgodnej z umową realizacji zamówienia lub wykonania żądanej usługi, do załatwienia zgłaszanych reklamacji i zapewnienia obsługi klientów, np. w formie odpowiedzi na pytania.

W przypadku, jeżeli Tirendo korzysta przy świadczeniu powyższych usług z podmiotów zewnętrznych (przedsiębiorstw wysyłkowych, serwisów płatniczych, hurtowni), udostępnia im wyłącznie dane konieczne do wykonania usługi oraz pobiera od tych podmiotów zobowiązania do ochrony danych osobowych klientów Tirendo. Numer telefonu klienta wykorzystany jest wyłącznie w przypadku pytań zwrotnych. Adres poczty elektronicznej klienta jest natomiast konieczny, aby umożliwić potwierdzanie otrzymania zamówienia oraz dalszą komunikację z klientem, jak na przykład przesłania potwierdzenia otrzymania zamówienia lub materiałów reklamowych, do momentu, w którym klient zrezygnuje z otrzymywania newslettera.
Klienci, którzy nie chcą otrzymywać newslettera ani innych materiałów reklamowych, mogą z nich w każdej chwili zrezygnować, klikając na linka pod "Wypisz się z newslettera". który zawarty jest w każdej wiadomości od Tirendo.

Podczas pierwszego zamówienia lub korzystania po raz pierwszy z funkcji wymagających rejestracji, dane są zapisywane w celu utworzenia konta klienta, co umożliwia dokonywanie w przyszłości szybkich i wygodnych zakupów.

W przypadku wykorzystywania danych dla celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga uzyskania zgody klienta, spółka Tirendo zwraca się zawsze o wyraźne udzielenie takiej zgody. Udzieloną zgodę klient może w każdej chwili odwołać i/lub sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych w przyszłości.

W ramach wyznaczonych obowiązującymi przepisami prawa i za zgodą klienta, spółka Tirendo może przetwarzać dane osobowe w celach reklamowych, badania rynku i poprawy jakości świadczonych usług, a także przesyłać klientom pocztą elektroniczną informacje handlowe.

3. Pliki cookie i ich wykorzystanie

Plikami cookie są pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika podczas wizyty w Sklepie Internetowym. Tirendo korzysta z tzw. sesyjnych plików cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki. Dzięki nim klient może np. w komfortowy sposób wyświetlić aktualną zawartość koszyka i wartość znajdujących się w nim towarów. Ponadto Tirendo stosuje pliki cookie, pozostające na dysku komputera po zakończeniu sesji ("trwałe pliki cookie"). Ten rodzaj plików cookie ma przede wszystkim na celu uczynienie oferty Tirendo bardziej wydajną, bezpieczną i przyjazną dla użytkownika. Pliki te umożliwiają np. wyświetlanie na stronie informacji dobranych specjalnie pod kątem zainteresowań danego klienta. Ich jedynym celem jest zatem możliwie najlepsze dostosowanie oferty Tirendo do życzeń klienta i zapewnienie możliwie komfortowego przeglądania jej stron.

4. Google Analytics

Tirendo korzysta z Google Analytics, serwisu analizy sieciowej Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w formie plików tekstowych, zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizowanie korzystania ze strony przez klienta. Informacje dotyczące korzystania z naszej strony wygenerowane przez pliki cookie (w tym adres IP klienta) są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania korzystania ze strony, przygotowywania raportów o aktywności internetowej na potrzeby operatorów i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron WWW i internetu. Google może również przesyłać te informacje osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google nie będzie w żadnym wypadku łączyć adresu IP klienta z innymi danymi. Instalację plików cookie można wyłączyć, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki. Proszę jednak zauważyć, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej www.tirendo.pl może okazać się niemożliwe. Korzystając ze strony www.tirendo.pl, klient wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych informacji przez Google w opisany powyżej sposób i dla opisanych powyżej celów. Więcej informacji na temat ochrony prywatności w ramach usługi Google Analytics można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

Sklep Internetowy korzysta z Google Analytics z funkcjonalnością "anonymizeIp", co powoduje, że adresy IP są przetwarzane w wersji skróconej. Wyklucza to możliwość przyporządkowania adresu IP do konkretnej osoby. W każdej chwili klient może się sprzeciwić gromadzeniu i zapisywaniu danych przez Google Analytics. Sprzeciw dotyczy przyszłych wizyt. W tym celu Google udostępnia wtyczkę do przeglądarek internetowych, która jest dostępna tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5. Google Adsense

Strona www.tirendo.pl wykorzystuje ponadto Google AdSense, serwis służący do wyświetlania reklam firmy Google Inc. ("Google"). Google AdSense korzysta z plików cookie w postaci plików tekstowych, zapisywanych na komputerze klienta i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tzw. Web Beacons (elektroniczne obrazki). Dzięki zastosowaniu Web Beacons możliwe jest analizowanie informacji, np. dotyczących odwiedzin naszych stron. Dane dotyczące korzystania z naszej strony wygenerowane przez pliki cookie i Web Beacons (w tym adres IP klienta) oraz wyświetlania reklam przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam zapisywane. Google może przekazywać te informacje swoim kontrahentom. Google nie łączy jednak adresu IP klienta z innymi zapisanymi danymi. Więcej informacji dotyczących zasad Google AdSense można znaleźć tutaj: https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=pl&answer=48182.

Instalację plików cookie można wyłączyć, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki. Proszę jednak zauważyć, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony może okazać się niemożliwe. Korzystając ze strony www.tirendo.pl, klient wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych informacji przez Google w opisany powyżej sposób i dla opisanych powyżej celów.

6. Przycisk Google +1

Przy pomocy przycisku Google +1 klienci otrzymują spersonalizowane informacje od Google i partnerów Tirendo. Google zapisuje zarówno informacje, których treść klient określił jako treść +1, jak również informacje o stronie, którą klient ogląda przy naciśnięciu +1. Informacje +1 mogą być wyświetlane wraz z nazwą profilu klienta i jego zdjęciem w serwisach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google, a także w innych miejscach w sieci oraz w ogłoszeniach internetowych.

Google zapisuje informacje dotyczące aktywności +1 w celu ulepszania serwisów Google. Aby móc korzystać z przycisku Google +1, klient musi posiadać globalnie widoczny, publiczny profil Google, zawierający przynajmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Nazwa ta wykorzystywana jest przez wszystkie serwisy Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować inną nazwę, wykorzystywaną do celów współdzielenia treści za pośrednictwem konta Google. Użytkownicy znający adres poczty elektronicznej danej osoby lub dysponujący innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację, mogą uzyskać informacje dotyczące tożsamości danego profilu Google.

Poza powyżej podanymi celami, informacje udostępnione przez klienta są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google publikuje podsumowujące statystyki o aktywności +1 użytkowników lub przekazuje je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy czy operatorzy powiązanych stron internetowych. Więcej informacji dotyczących Google +1 można znaleźć tutaj: http://www.google.com/+/policy/content.html

7. Wtyczki społecznościowe Facebook

Strona www.tirendo.pl wykorzystuje ponadto tzw. social plugins („wtyczki“) portalu społecznościowego facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone Ameryki ("Facebook"). Wtyczki oznaczone są logiem Facebooka lub dodatkiem "Facebook Social Plugin". Podstawowe informacje na temat wtyczek Facebook można znaleźć pod następującym adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Po wyświetleniu stron pod domeną www.tirendo.pl, zawierających taką wtyczkę, przeglądarka tworzy połączenie z serwerami portalu Facebook. Facebook przekaże treść wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która łączy ją z stroną. W wyniku powyższego połączenia Facebook otrzyma informację o wejściu na odpowiednią stronę serwisu www.tirendo.pl. Jeśli użytkownik jest w danym momencie zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Facebooku. W przypadku interakcji, np. naciśnięcia przycisku "Lubię to" lub sporządzenia komentarza, przeglądarka przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Facebooka, który ją zapisuje.

Z informacjami na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również związanych z tym praw klienta oraz możliwości konfiguracji w celu ochrony prywatności, można się zapoznać we wskazówkach dotyczących polityki prywatności użytkowników portalu Facebook, dostępnych pod poniższym adresem: http://www.facebook.com/policy.php.

8. Funkcja Twitter

Strona www.tirendo.pl jest połączona z funkcjami serwisu Twitter. Funkcje te oferuje Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki. W wyniku korzystania z Twittera i funkcji "Re-Tweet" odwiedzane strony są łączone z kontem na Twitterze i w ten sposób udostępniane innym użytkownikom. Jednocześnie dane są przesyłane do serwisu Twitter.

Proszę zauważyć, że jako operator strony www.tirendo.pl spółka Tirendo nie posiada informacji na temat treści przesyłanych danych i sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w polityce prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy. Ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem: http://twitter.com/account/settings.

9. Informacja na temat danych, ich poprawianie, blokowanie i usuwanie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia. W przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych klient może też żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jak również wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres info@tirendo.pl lub pod numerem telefonu (22) 10 10 990. Odpowiedzi udzielane są w terminie 30 dni. Na wniosek klienta odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.

Tirendo Holding GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Niemcy

e-mail: info@tirendo.pl
tel: +48 (0) 22 39 70 976
faks: (22) 24 28 528

x

Tirendo.pl używa cookies aby zapewnić Ci najwyższą jakość wyświetlanej strony. Odwiedzając naszą stronę wyrażasz zgodę na używanie cookies.

OK Więcej informacji

Tirendo.pl używa cookies aby zapewnić Ci najwyższą jakość wyświetlanej strony. Odwiedzając naszą stronę wyrażasz zgodę na używanie cookies.

OK Więcej informacji